அன்று அஜித்துடன் நடிக்க மாட்டேன் என்று ஒதுக்கிய நடிகை..??இந்த படத்தில் இன்று அஜித்வுடன் நடிக்க வாய்ப்பு நடிப்பாரா..?? ஆர்வத்தில் இருக்கும் ரசிகர்கள்..??

0

த மிழ்   சினிமாவில் இன்றுவரை   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகராக   இருப்பவ ர்தான்   நடிகர் அஜித். இவர் 2000 ஆம் ஆண்டில்   கண்டுகொ ண்டேன்   கண்டுகொ ண்டேன்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தார். இந்த   திரைப்ப டத்தில்   மம்முட்டி, ஐஸ்வர்யா ராய், அஜித், தபு போன்ற   பிரப லங்கள்   நடித்துள் ளார்கள்.

 

அந்த சமயத்தில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் டாப் படியாக இருந்து   வந்து ள்ளார். மேலும், முதலில் கதை படி அக்கா   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்த தபு தான் மம்முட்டிக்கு ஜோடியாக நடிக்க இருந்தது ஐஸ்வர்யா ராய்   அஜி த்துக்கு   ஜோடியாக   நடித்தி ருந்தது. இ ளம்   நடிகரான   அஜி த்துடன்   ஜோடி சேர

 

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய்   மறு த்ததா க   அந்த சமயத்தில் பல தகவல்கள்   வெளிவ ந்தது. அதன் காரணமாக கதைகள்   மா ற்றம்   செய்ய ப்பட்டு   அதன் பிறகு நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய்   மம்மு ட்டிக்கு   ஜோடியாக நடித்தார் இப்படி ஒரு நிலையில் தற்போது 22   வரு டங்கள்   ஆகிவி ட்டது.இந்த தகவல் தற்போது 

 

இணைய த்தில்   பதிலாகி வரும் நிலையில்   அடுத் ததாக   விக்னேஷ் சிவன்   இயக்க த்தில்   நடிகர் அஜித்தின் 62 வது   திரை ப்படம்   நடிகை   இருக்கி ன்றாரா.? அந்த படத்திற்கு நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் நடிக்க   வைத் ததை   நடத்த ப்பட்டு   வருகி ன்றது.மேலும், ஜோசியம் தற்பொழுது அஜித் ரசிகர்கள்   மத்தியில்   ச ற்று   குழப்ப த்தை   ஏற்ப டுத்தி   வருகின்றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.